Jak prawidłowo stosować PZP. Perspektywa zamawiającego i wykonawcy

20 kwi 2023

Program:

  • Uniknięcie błędów w opisie przedmiotu zamówienia.
  • Umowy w sprawie zamówienia publicznego, w tym klauzule obowiązkowe i niedozwolone.
  • Weryfikacja podmiotowa wykonawców.
  • Wymagania co do formy składania ofert i innych dokumentów oraz komunikacja pomiędzy wykonawcą a zamawiającym.
  • Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.
  • Samooczyszczenie wykonawcy.
  • Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  • Pozasądowe rozwiązywanie sporów z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
odwiedź stronę