Powrót

Konferencja: Dozwolony użytek dóbr chronionych prawami własności intelektualnej

30 Wrz 2016
Katedra Prawa Własności Intelektualnej UJ, Kraków
W imieniu Koła Naukowego Prawa Własności Intelektualnej TBSP UJ zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej „Dozwolony użytek dóbr chronionych prawami własności intelektualnej”, która odbędzie się 30 września 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Celem konferencji jest przedstawienie problematyki dozwolonego użytku, zarówno osobistego jak i publicznego, w poszczególnych dziedzinach prawa własności intelektualnej, jak prawo autorskie czy prawo własności przemysłowej, a także dyskusja, czy obecnie obowiązujące rozwiązania są adekwatne do potrzeb korzystania z dóbr niematerialnych. Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy objęła patronat merytoryczny nad wydarzeniem. Szczegółowe informacje o Konferencji dostępne są na portalu Facebook.  
Maj