Konferencja: Jednolity wymiar prawa własności intelektualnej w Europie XXI wieku – z perspektywy praktyka prawa

17 maj 2016

Serdecznie zapraszamydo udziału w Ogólnopolskiej Konferencji

„Jednolity wymiar prawa własności intelektualnej w Europie XXI wieku – z perspektywy praktyka prawa”.

Prelegenci Konferencji skupią się na przedstawieniu praktycznych zagadnień dotyczących praw własności intelektualnej: eksterytorialnego charakteru Internetu, zasad jednolitego rynku, swobodnego przepływu towarów i usług w Unii Europejskiej, terytorializmu praw własności intelektualnej. Współczesny prawnik musi bowiem posiadać nie tylko wiedzę stricte prawniczą, ale także orientować się w zagadnieniach związanych z najnowszymi trendami technologicznymi i ich umiejscowieniem w prawie, a co najważniejsze, odpowiadać na potrzeby klientów, którzy prowadzą działalność gospodarczą w różnych formach, w tym tylko w Internecie. Te i inne kwestie będą przedmiotem prezentacji oraz dyskusji podczas Konferencji.

Najważniejsze tematy:

  • Pojęcie komunikowania utworu publiczności w orzecznictwie TS UE i jego znaczenie dla prawa polskiego;
  • Przegląd aktualnych inicjatyw unijnych w dziedzinie prawa własności przemysłowej oraz ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa;
  • Przegląd aktualnych inicjatyw unijnych w dziedzinie prawa autorskiego;
  • Naruszenia praw własności intelektualnej w Internecie na przykładzie tzw. „pośrednich” naruszeń praw autorskich;
  • Terytorializm praw własności intelektualnej w aspekcie jednolitego rynku;
  • Jurysdykcja sądów zagranicznych w sprawach z udziałem polskich przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem prawa patentowego i jednolitego patentu europejskiego;
  • Terytorializm a organizacje zbiorowego zarządu – one stop shop w świetle dyrektywy o zbiorowym zarządzie.

Prelegenci: Prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, dr hab. Paweł Podrecki, dr Katarzyna Klafkowska-Waśniowska, dr Piotr Kostański, dr Tomasz Targosz, dr Anna Tischner, dr Piotr Wasilewski

Udział: bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Program znajduje się tutaj: Konferencja IP 2016 – program

W razie pytań prosimy o kontakt z Panią Pauliną Lelek: ipconference2016@traple.pl
lub pod numerem telefonu: 516 175 909

W imieniu Organizatorów,
Adwokat, Prof. dr hab. Elżbieta Traple