Konferencja naukowa Urzędu Patentowego RP „Wyzwania dla systemu własności intelektualnej w Polsce”

18 maj 2023 - 19 maj 2023

W programie:

  • Wykład wprowadzający o sztucznej inteligencji
  • Znaki towarowe a prawo autorskie; ochrona wizerunku
  • Wzory przemysłowe
  • Uwagi systematyzujące na temat naruszeń praw własności intelektualnej
    w internecie – w świetle orzecznictwa TSUE
  • Oznaczenia geograficzne
  • Standard Essential Patents oraz licencje przymusowe
  • Regulacje farmaceutyczne a ochrona własności intelektualnej (w tym dodatkowe świadectwo ochronne)

Miejsce konferencji: Międzynarodowe Centrum Kultury, Rynek Główny 25