Konferencja: Nowoczesne technologie dla uczelni wyższych

29 maj 2019

W dniu 30 maja 2019 r. w Warszawie odbędzie się konferencja „Nowoczesne technologie dla uczelni wyższych”.

Celem wydarzenia jest zwiększenie świadomości kadry zarządzającej uczelniami wyższymi na temat aktualnych trendów i rozwiązań oraz propagowanie nowych technologii.

W trakcie spotkania omówione zostaną m. in. takie zagadnienia jak:

• Systemy usprawniające zarządzanie uczelnią,
• Elektroniczny obieg dokumentów w placówce oświatowej wyższego szczebla,
• Cyfrowy Dziekanat,
• Elektroniczna legitymacja studencka oraz karta pracownika Uczelni,
• Infrastruktura PKI,
• Oprogramowanie antyplagiatowe,
• Platformy e-learningowe oraz interaktywne systemy egzaminowania on-line,
• Elektroniczna rekrutacja,
• Cyfrowe biblioteki,
• Mobilne i bezprzewodowe systemy głosowania,
• Nowoczesne systemy bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz sieci,
• Technologie informacyjne na zajęciach dydaktycznych,
• Platformy komunikacyjne oraz sprzęt multimedialny,
• Sztuczna inteligencja oraz jej wykorzystanie,
• Informatyzacja szkół wyższych w świetle polskiego prawa,
• Projekty unijne oraz podział środków w budżecie uczelni,
• Ochrona danych osobowych – nowelizacje.

Z przyjemnością informujemy, że podczas konferencji r.pr. Magdalena Gąsowska wygłosi prelekcję pt. „Modele korzystania z rozwiązań IT i zagadnienia prawne z nimi związane”.

Więcej informacji na temat wydarzenia znajdą Państwo na stronie organizatora.