Powrót

Konferencja: Nowoczesne technologie dla uczelni wyższych

30 Maj 2019
W dniu 30 maja 2019 r. w Warszawie odbędzie się konferencja „Nowoczesne technologie dla uczelni wyższych”. Celem wydarzenia jest zwiększenie świadomości kadry zarządzającej uczelniami wyższymi na temat aktualnych trendów i rozwiązań oraz propagowanie nowych technologii. W trakcie spotkania omówione zostaną m. in. takie zagadnienia jak: • Systemy usprawniające zarządzanie uczelnią, • Elektroniczny obieg dokumentów w placówce oświatowej wyższego szczebla, • Cyfrowy Dziekanat, • Elektroniczna legitymacja studencka oraz karta pracownika Uczelni, • Infrastruktura PKI, • Oprogramowanie antyplagiatowe, • Platformy e-learningowe oraz interaktywne systemy egzaminowania on-line, • Elektroniczna rekrutacja, • Cyfrowe biblioteki, • Mobilne i bezprzewodowe systemy głosowania, • Nowoczesne systemy bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz sieci, • Technologie informacyjne na zajęciach dydaktycznych, • Platformy komunikacyjne oraz sprzęt multimedialny, • Sztuczna inteligencja oraz jej wykorzystanie, • Informatyzacja szkół wyższych w świetle polskiego prawa, • Projekty unijne oraz podział środków w budżecie uczelni, • Ochrona danych osobowych – nowelizacje.

Z przyjemnością informujemy, że podczas konferencji r.pr. Magdalena Gąsowska wygłosi prelekcję pt. „Modele korzystania z rozwiązań IT i zagadnienia prawne z nimi związane”.

Więcej informacji na temat wydarzenia znajdą Państwo na stronie organizatora.

Maj