Konferencja: Prawo nowych technologii – aktualne problemy i nowe wyzwania

12 lis 2019

W dniu 13 listopada 2019 r. odbędzie się konferencja pt. „Prawo nowych technologii – aktualne problemy i nowe wyzwania”, której organizatorem jest Wydawnictwo C.H. Beck.

Program wydarzenia obejmie m. in. zagadnienia takie jak:
  • zarządzanie licencjami i prawami autorskimi w kontekście konfliktu nabywca/dostawca;
  • kluczowe dla osób zarządzających elementy umów i zdarzenia na projektach informatycznych;
  • efektywne zarządzanie ryzykami bezpieczeństwa cybernetycznego, budowanie strategii cyberbezpieczeństwa w organizacji i edukowanie pracowników;
  • interakcje zachodzące pomiędzy ochroną prywatności a funkcjonowaniem narzędzi opartych na sztucznej inteligencji;
  • konsekwencje wdrażania blockchain i smart contract dla funkcjonwania prawników;
  • wpływ nowego rozporządzenia w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego na handel elektroniczny;
  • zmiany związane z elektronizacją wprowadzane w procedurze cywilnej;
  • wpływ sztucznej inteligencji na modele biznesowe mediów.

Z przyjemnością informujemy, że partnerem merytorycznym wydarzenia jest Stowarzyszenie Prawa Nowych Technologii, a w konferencji wezmą udział eksperci z naszej Kancelarii: adw. Xawery Konarski, prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki, r.pr. Agnieszka Wachowska.

Więcej informacji o konferencji znajdą Państwo na stronie organizatora.

Zapraszamy do udziału!