Konferencja WARS.ZAM 2022

07 gru 2022 - 09 gru 2022

W programie m.in:

  • Certyfikacja wykonawców zamówień publicznych
  • Compliance w zamówieniach publicznych
  • Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – zagadnienia praktyczne
  • Zamówienia publiczne w kontekście cyberbezpieczeństwa
  • Podstawy wykluczenia wykonawców – najważniejsze zagadnienia praktyczne
odwiedź stronę