Konferencja: Sądy własności intelektualnej – zmiany w polskim systemie prawnym

15 paź 2020

Zachęcamy Państwa do udziału w Konferencji pt. Sądy własności intelektualnej – zmiany w polskim systemie prawnym” organizowanej przez Urząd Patentowy RP we współpracy z Sądem Okręgowym w Warszawie. W trakcie spotkania online w dniach 16 i 26 października 2020 r. będą mogli Państwo wziąć udział w cyklu wykładów.

W spotkaniach wezmą udział SSR dr Agnieszka Gołaszewska oraz prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki, którzy podczas konferencji poruszą m.in. zagadnienia:

  • Nowych zasad ochrony praw własności intelektualnej. Pojęcie sprawy własności intelektualnej;
  • Wezwania do udzielenia informacji;
  • Powództw szczególnych: powództw wzajemnych w sprawach o naruszenie prawa oraz powództw o ustalenie braku naruszenia do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego;
  • Zastępstw procesowych i profesjonalnych pełnomocników;
  • Zabezpieczenia, wydania lub wyjawienia środka dowodowego;
  • Kognicja Wydziału Własności Intelektualnej;
  • Podstawowych problemów postępowania o udzielenie zabezpieczenia własności intelektualnej.
odwiedź stronę