Konferencja: Zarządzanie ryzykiem instytucji i transakcjami na gruncie aktów wykonawczych do AML IV

24 mar 2019 - 25 mar 2019

W dniach 25-26 marca 2019 r.  w Warszawie odbędzie się konferencja „Zarządzanie ryzykiem instytucji i transakcjami na gruncie aktów wykonawczych do AML IV”.

Drugiego dnia spotkania Michał Synowiec, prawnik z zespołu FinTech naszej Kancelarii wygłosi prelekcję pt. „Obowiązki instytucji obowiązanych w obszarze wstrzymania transakcji i/lub blokady rachunku”.

Podczas spotkania omówione zostaną m. in. następujące zagadnienia:

  • Cykl życia oceny ryzyka oraz wdrażanie środków do właściwego zarządzania rozpoznanym ryzykiem w ramach instytucji obowiązanej;
  • Symptomy identyfikujące transakcje podejrzane – case study;
  • Zasady przekazywania zawiadomień o okolicznościach mających wskazywać na popełnienie przestępstwa na gruncie AML;
  • Przystosowanie systemów informatycznych do najnowszych zasad raportowania – problem z dublowaniem transakcji;
  • Zasady funkcjonowania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych;
  • Obowiązki instytucji obowiązanych w obszarze wstrzymania transakcji i/lub blokady rachunku;
  • Wzmocnienie systemu kontroli wewnętrznej i decyzje pracowników w oparciu o przepisy ustawy AML i akty wykonawcze.

Więcej informacji na temat wydarzenia dostępnych jest na stronie MMC Polska.

odwiedź stronę