Kontrola inspektorów ochrony danych – pierwsze doświadczenia i rekomendacje

30 maj 2022

Razem z European Network Security Institute (ENSI), zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. „Kontrola inspektorów ochrony danych – pierwsze doświadczenia i rekomendacje”.

Podczas szkolenia Maciej Byczkowski i prof. INP PAN dr hab. Grzegorz Sibiga opowiedzą uczestnikom o praktycznych kwestiach związanych z weryfikacją przez Prezesa UODO przestrzegania przepisów dotyczących IOD.

Koszt udziału:

  • 950,00 zł netto + 23% VAT – przy zgłoszeniu i płatności do 16 maja 2022 r.
  • 1150,00 zł netto + 23% VAT – przy zgłoszeniu i płatności po 16 maja 2022 r.
  • 10% rabat dla członków Stowarzyszenia SABI 

Program szkolenia:

  • Charakter działań Prezesa UODO w zakresie przepisów o inspektorze ochrony danych – etapy kontroli.
  • Wezwania UODO (lista 27) (I etap) – przygotowanie administratora i IOD do udzielania wyjaśnień oraz przedstawiania dowodów.
  • Kontrola (inspekcja) administratora (II etap) – kontrola przestrzegania przez administratora przepisów art. 37 – 39 RODO dotyczących prawidłowego wyznaczenia i funkcjonowania IOD.
  • Przebieg kontroli (inspekcji) funkcji IOD
  • Przygotowanie do kontroli – dokumentacja administratora i IOD – rozliczalność wykonania obowiązków.
  • Dalsze potencjalne konsekwencje kontroli – postępowanie naprawcze i w przedmiocie nałożenia kary. Przykłady decyzji organów nadzorczych dotyczących przestrzegania przepisów o IOD.
  • Audyt IOD – jako forma wdrożenia obowiązków i rozliczalności oraz przygotowania do kontroli funkcji IOD.

Zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu prosimy dokonywać e-mailem: info@ensi.net. Do wiadomości prosimy załączyć wypełniony i zeskanowany formularz zgłoszeniowy.

odwiedź stronę