Kontrole sektorowe Prezesa UODO 2022 – profilowanie klientów i potencjalnych klientów przez Banki oraz informowanie o dokonanej ocenie zdolności kredytowej

23 maj 2022

W programie:

  • Podstawy prawne przetwarzania (profilowania) danych osobowych klientów/potencjalnych klientów banków oraz zautomatyzowanego podejmowania decyzji
  • Obowiązki w zakresie przejrzystego informowania o profilowaniu oraz przejrzystego informowania osób o dokonanej ocenie kredytowej
  • Realizacja praw podmiotów danych (w tym sprzeciwu, prawa dostępu do danych, itp.) w kontekście przetwarzania danych osobowych przez banki w związku z profilowaniem
  • Przygotowanie do kontroli Prezesa UODO oraz przebieg kontroli
odwiedź stronę