KSC FORUM 2023

23 sie 2023 - 25 sie 2023

KSC Forum jest miejscem spotkania i rozmowy wszystkich interesariuszy Ustawy o KSC. To ważny i potrzebny dialog, bo kluczowa jest tutaj współpraca pomiędzy różnymi podmiotami – w ramach danych branż, jak i pomiędzy branżami. Poprzednie edycje konferencji znakomicie spełniły tutaj swoje zadanie – wzmocnienia tego dialogu i budowy relacji osób odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo swoich organizacji.

W programie wydarzenia:

  • Nowelizacja Ustawy KSC – jakie zmiany niesie bezpośrednio dla podmiotów podległych i w jaki sposób na wpłynie na inne sektory
  • Nowe inicjatywy europejskie – NIS 2.0 i inne regulacje dotyczące cyberbezpieczeństwa (w tym CER i DORA)
  • Rozszerzenie listy podmiotów podległych o nowe branże – ich miejsce i rola w krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
  • Nowe obowiązki podmiotów kluczowych i ważnych
  • Certyfikacja produktów i usług ICT
  • Operator Strategicznej Sieci Bezpieczeństwa
  • CSIRTy sektorowe – gdzie jesteśmy i co dalej?
  • Centra analizy i wymiany informacji (ISAC)
  • Krajowy Plan Odbudowy, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy oraz inne programy europejskie – szansa na wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
  • Ocena profili ryzyka dostawców sprzętu i oprogramowania i wyzwania dla podmiotów KSC z tym związane
odwiedź stronę