Legal FinTech 2023. Wyzwania prawne w sektorze technologii finansowych

14 wrz 2023
Warszawa

Celem konferencji jest ocena obecnie obowiązujących ram prawnych w zakresie sektora FinTech oraz przedstawienie projektowanych zmian i wyzwań, przed którymi stawiane są instytucje finansowe.

Podczas wydarzenia zostaną poruszone tematy takie jak:

  • Usługi płatnicze w perspektywie nowej dyrektywy PSD3, w ramach którego omówiona zostanie rewizja dotychczas obowiązującej dyrektywy PSD2 oraz potencjalne zmiany, które mogłaby wprowadzić nowa dyrektywa o usługach płatniczych (PSD3).
  • Wpływ rozporządzenia DORA na rynek finansowy, podczas którego wskazane zostaną nowe obowiązki dostawców usług ICT, jak również omówione zostaną zmiany w kontekście cyberbezpieczeństwa wynikające z nowych przepisów.
  • Rynek pożyczkowy w świetle ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie oraz projektu drugiej dyrektywy o kredycie konsumenckim, podczas którego omówione zostaną projekt nowej dyrektywy o kredycie konsumenckim (CCD2), jak również zmiany, które przyniosło uchwalenie tzw. ustawy antylichwiarskiej wdrażającej nowe zasady funkcjonowania instytucji pożyczkowych oraz wprowadzające niższe limity kosztów związanych z udzielaniem pożyczek.
  • Projektowane zmiany prawne w obszarze AML, gdzie poddane analizie zostaną rozwiązania, które mają na celu zlikwidowanie obecnych luk w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
  • Nadchodzące regulacje rynku krypto-aktywów, w ramach którego omówione zostaną zmiany, które wprowadzi rozporządzenie MiCA oraz ich wpływ na rynek kryptoaktywów w Unii Europejskiej.

Wśród panelistów wydarzenia wystąpią prof. UEK Jan Byrski, PhD hab. oraz Michał Synowiec, PhD.

Na wydarzenie prawników specjalizujących się w dziedzinie FinTech, compliance officers, specjalistów i menedżerów zatrudnionych w szeroko pojętych instytucjach finansowych oraz dla przedsiębiorców.

odwiedź stronę