Najnowsze zmiany prawne na rynku usług płatniczych – implementacja dyrektywy AML5 i PSD2, outsourcing regulowany, w tym cloud computing, rozszerzenie rygoru konsumenckiego

08 wrz 2020

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi najnowszych zmian prawnych na rynku usług płatniczych oraz umożliwienie nabycia wiedzy i umiejętności pozwalających na swobodne stosowanie aktualnych rozwiązań
prawnych w codziennej praktyce.

Program wydarzenia:

  • Najnowsze zmiany dotyczące outsourcingu regulowanego, w tym cloud computing – adw. prof. UEK dr hab. Jan Byrski
  • Przetwarzanie informacji o klientach w najnowszym projekcie implementacji AMLD5 oraz stosowanie reżimu konsumenckiego wobec klientów biznesowych – r. pr. Maciej Miąsko
  • Waluty wirtualne oraz stosowanie innowacyjnych rozwiązań technicznych z perspektywy regulacji AML – apl. radc. Michał Synowiec
  • Projekty Fintech – wybór modelu regulacyjnego i jego konsekwencje, prawo telekomunikacyjnej a usługi płatnicze – r. pr. Karol Juraszczyk

Zapraszamy do udziału!

odwiedź stronę