Najnowsze zmiany w zakresie rozwoju rynku finansowego i ochrony inwestorów

18 wrz 2023
Online

Zapraszamy do udziału w konferencji dotyczącej najnowszych zmian w zakresie rozwoju rynku finansowego i ochrony inwestorów. Konferencja organizowana jest przez Must Read Media.

W programie wydarzenia:

  • Zmiany w zakresie działalności instytucji płatniczych (mip / kip)
  • ASI – omówienie najważniejszych zmian oraz problemów z perspektywy ochrony inwestora wynikających z tzw. warzywniaka
  • W jaki sposób aplikacja mObywatel wpływa na funkcjonowanie instytucji obowiązanych?
  • Bankowy i AML-owy krajobraz regulacyjny po nowelizacji
  • Ochrona interesów grupy konsumentów na rynku finansowym i inwestycyjnym – ostatnie i nadchodzące zmiany regulacji prawnych
odwiedź stronę