Należyte zarządzanie spółkami z udziałem Skarbu Państwa i spółkami powiązanymi: odpowiedzialność, wyzwania i dobre praktyki w ładzie korporacyjnym

23 wrz 2024 - 24 wrz 2024
Online

W dniach 23-24 września odbędą się warsztaty online na temat należytego zarządzania spółkami z udziałem Skarbu Państwa i spółkami powiązanymi. Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się, jak przepisy prawne regulują relacje między spółkami zależnymi a dominującymi oraz związane z nimi odpowiedzialności. Case study i praktyczne analizy pomogą zrozumieć zarządzanie aktywami państwowymi, podejmowanie decyzji gospodarczych oraz minimalizowanie ryzyka i konfliktów interesów.

Drugiego dnia wydarzenia (24.09.2024 r.) ekspertka TKP, dr Katarzyna Menszig-Wiese poruszy temat „Naruszenia reguł konkurencji i postępowania UOKiK dotyczące Grup Kapitałowych”, omawiając:

  • Przepisy antymonopolowe i ich znaczenie dla grup kapitałowych,
  • Podejrzenia naruszenia prawa konkurencji – minimalizacja ryzyka, regulacje prawne,
  • Odpowiedzialność Grup Kapitałowych za praktyki ograniczające konkurencję: odpowiedzialność spółek-matek,
  • Kary za praktyki ograniczające konkurencję – przegląd najnowszych decyzji Prezesa UOKiK.

Warsztaty dedykowane przedstawicielom Spółek Skarbu Państwa. W szczególności Rady Nadzorcze, Zarządy, a także dyrektorów, kierowników i specjalistów z działów: Prawnych, Compliance, Biura Zarządu, Biura Nadzoru Właścicielskiego, Biura Nadzoru Korporacyjnego, Ryzyka, Controllingu, Audytu.

Organizatorem wydarzenia jest MMC Polska.

odwiedź stronę