Niewykonalnie lub nienależyte wykonanie umowy IT – co zrobić aby uniknąć sporu i jak się zachować w sytuacjach kolizyjnych pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym?

22 maj 2024
Online

Projekty informatyczne są jednymi z najbardziej ryzykownych przedsięwzięć pod względem zgodnej realizacji z umową, co wynika z wielu czynników. Istotną kwestią jest brak pełnego dopasowania prawa cywilnego i autorskiego do specyfiki tworzenia oraz eksploatacji oprogramowania, co może prowadzić do trudności na etapie odbiorów jakościowych czy gwarancji za wady. Współpraca między Zamawiającym a Wykonawcą oraz precyzyjne uregulowanie kwestii umownych jest kluczowa, jednakże często nie są one odpowiednio ustalone, co może prowadzić do konfliktów.

22 maja odbędzie się szkolenie organizowane przez Centrum Promocji Informatyki podczas którego mec. Piotr Nepelski omówi następujące tematy:

  • Wdrożenie i serwis IT – jak uniknąć rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym,
  • Orzecznictwo sądów powszechnych dotyczące sporów IT,
  • Warianty postępowania zmierzające do realnego wykonania zobowiązania (umowy),
  • Warianty postępowania zmierzające do rozwiązania umowy – kiedy i na jakich zasadach od umowy może odstąpić Wykonawca i Zamawiający,
  • Proceduralne sposoby rozwiązywania sporów dotyczących wdrożenia i serwisu IT.

Zapraszamy do udziału!

odwiedź stronę