Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy IT – co zrobić aby uniknąć sporu i jak się zachować w sytuacjach kolizyjnych pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym?

15 lis 2023 godz. 09:30 - 14:30

Zapraszamy na szkolenie poświęcone tematyce umów IT, skupione na analizie prawnej wstrzymania realizacji umowy w kontekście wystąpienia sporu pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

Podczas wydarzenia dowiesz się m.in.:

  • jaką rolę powinny pełnić osoby posiadające „wiadomości specjalne” z zakresu IT,
  • jakimi kryteriami kierują się biegli przy ocenie, czy świadczenie Wykonawcy zostało prawidłowo wykonane
  • jak – zgodnie z przepisami prawa – powinien zostać prawidłowo określony przedmiot i zakres opinii biegłego w sprawach cywilnych o niewykonanie umowy IT.

Pełen program wydarzenia.

Szkolenie poprowadzi ekspert TKP: Piotr Nepelski,  Managing Associate.

Wydarzenie organizowane przez CPI.

odwiedź stronę