Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy IT

07 mar 2023

Program:

  • Wdrożenie i serwis IT – jak uniknąć rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym
  • Orzecznictwo sądów powszechnych dotyczące sporów IT
  • Warianty postępowania zmierzające do realnego wykonania zobowiązania (umowy) – jakie Roszczenia
  • Warianty postępowania zmierzające do rozwiązania umowy – kiedy i na jakich zasadach od umowy może odstąpić Wykonawca i Zamawiający
  • Proceduralne sposoby rozwiązywania sporów dotyczących wdrożenia i serwisu IT
odwiedź stronę