Nowe ramy cyberbezpieczeństwa w reżimie dyrektywy NIS2

13 wrz 2023 - 14 wrz 2023
Online

Zapraszamy do udziału w warsztatach „Nowe ramy cyberbezpieczeństwa w reżimie dyrektywy NIS2”.

Podczas wydarzenia zostaną poruszone zagadnienia:

  • Otoczenie regulacyjne w zakresie cyberbezpieczeństwa – przepisy krajowe i unijne
  • Ocena ryzyk i aktualnego poziomu dojrzałości organizacji w zakresie cyberbezpieczeństwa
  • Odpowiedzialność w zakresie nadzoru i zarządzania ryzykiem związanym z cyberbezpieczeństwem
  • Środki bezpieczeństwa w zakresie ciągłości działania zgodne z dyrektywą NIS2
  • Relacja przepisów dyrektywy NIS2 i rozporządzenia DORA
  • Wymogi oraz dobre praktyki w zakresie raportowania i obsługi incydentów
  • Bezpieczeństwo łańcucha dostaw i relacja podmiotów objętych NIS2 z jego bezpośrednimi dostawcami lub usługodawcami
  • Naruszenia w zakresie danych osobowych i kontrole Prezesa UODO
  • Data Governance Act i Data Act – zakres nowych regulacji

Wśród prelegentów wydarzenia wystąpią Agnieszka Wachowska, która omówi kwestie bezpieczeństwa łańcucha dostaw i relacji podmiotów objętych NIS2 z jego bezpośrednimi dostawcami lub usługodawcami, a także dr Michał Synowiec, który poruszy temat relacji przepisów dyrektywy NIS2 i rozporządzenia DORA.

odwiedź stronę