Nowe zasady transferu danych osobowych do państw trzecich na podstawie standardowych klauzul umownych

14 gru 2021

W programie:

  • Miejsce SKU w systemie mechanizmów transferowych określonych w RODO
  • Obowiązki, ryzyka i odpowiedzialności, jakie wiążą się ze stosowaniem SKU
  • Relacje pomiędzy „nowymi” i „starymi” SKU – co nowe SKU oznaczają dla transferów danych realizowanych na podstawie dotychczasowych klauzul?
  • Struktura SKU. Jak wybrać odpowiednie moduły dla danego scenariusza transferowego?
  • Jak inkorporować SKU do stosowanych klauzul przetwarzania danych osobowych?
  • Środki techniczne i organizacyjne, które należy wdrożyć w przypadku stosowania nowych SKU
  • Jakie środki uzupełniające stosować można w stosunku do tych przewidzianych w SKU (zalecenia EROD po wyroku w sprawie Schrems II)?
  • Jak dokonać oceny wpływu transferów na prywatność podmiotów danych?
odwiedź stronę