Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Komercjalizacja i transfer wyników działalności naukowej z uczelni do otoczenia gospodarczo-społecznego”

13 cze 2024
Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Mickiewicza 1, Białystok, sala Rady Wydziału nr 314

Zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Komercjalizacja i transfer wyników działalności naukowej z uczelni do otoczenia gospodarczo-społecznego”. Wydarzenie odbędzie się 13 czerwca 2024 roku na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Konferencja ma na celu podsumowanie i prezentację wyników projektu pt. „Transfer wyników B + R z uczelni województwa podlaskiego do otoczenia gospodarczo-społecznego”, finansowanego w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Nauka dla Społeczeństwa” (NDS/548731/2022/2022), a ponadto ocena ustawowego modelu komercjalizacji wyników działalności naukowej w uczelniach, praktyk uczelni z województwa podlaskiego dotyczących procesu komercjalizacji wiedzy, wskazanie problemów i barier dotyczących współpracy uczelni z biznesem.

Podczas Panelu III „Komercjalizacja i transfer wyników działalności naukowej z uczelni do gospodarki – uwagi de leg lata i de leg frenda” Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki weźmie aktywny udział w dyskusji na temat transferu technologii a tajemnicy przedsiębiorstwa.

Konferencja organizowana w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

odwiedź stronę