Umowy z pracownikami i współpracownikami w IT

19 kwi 2023
Uczestnicy:
Marcin Ręgorowicz

W programie:

 • Przedstawienie głównych modeli współpracy z personelem i głównych typów umów (oraz ich podstawowych cech konstrukcyjnych)
 • Umowy na body leasing jako źródła pozyskania personelu IT
 • Pracownik i współpracownik IT i prawo autorskie, czyli co należy do pracodawcy a co do pracownika?
 • Jak chronić informacje i know-how w przedsiębiorstwie?
 • Zakaz konkurencji w umowach z pracownikami i współpracownikami
 • Możliwość rozliczania 50 % kosztów uzyskania przychodów wśród pracowników IT
 • Możliwość rozliczania IP Box wśród współpracowników IT

Czytaj dalej

Międzynarodowe Targi Suplementów Diety i Żywności Funkcjonalnej

18 kwi 2023 - 20 kwi 2023
Uczestnicy:
dr Żaneta Zemła-Pacud

W programie m.in.:

 • Jakość i bezpieczeństwo składników suplementów diety
 • Składniki których stosowanie w suplementach jest wyłączone lub ograniczone – ekstrakty z zielonej herbaty. Dalsze składniki podlegające monitorowaniu 
 • Jak odkryć swoje mocne strony i poprawić komunikację w zespole?
 • Pozostałości pestycydów w surowcach pochodzenia roślinnego
 • Rewolucja w reklamie suplementów diety – jak legalnie, a jednocześnie atrakcyjnie prowadzić reklamę i nie narażać się na kary? Praktyczne przykłady z rynku, co można, a czego nie
 • Jeszcze raz o oznaczeniach: żywność specjalnego przeznaczenia medycznego i oznaczenia zdrowotne suplementów diety– Żaneta Zemła-Pacud, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
 • Kary pieniężne i inne sankcje za niewłaściwe znakowanie suplementów diety
 • Stosowanie oświadczeń zdrowotnych – podejście organów kontrolnych w krajach UE
 • Ochrona patentowa suplementów diety

Czytaj dalej

Compliance w sektorze IT

14 kwi 2023
Uczestnicy:
Agnieszka Wachowska

W programie:

 • Cyberbezpieczeństwo – compliance i wyzwania regulacyjne dla sektora IT
 • Ochrona danych osobowych w działalności IT – problemy praktyczne
 • Najnowsze wyzwania regulacyjne dla branży IT
 • HR compliance – największe wyzwania w sektorze IT
 • Jak wdrożyć skuteczny program compliance w sektorze IT?
 • Compliance w aplikacjach i usługach – odpowiedzialność względem klientów

Czytaj dalej

Warszawskie Dni Informatyki

31 mar 2023 - 01 kwi 2023
Uczestnicy:
Agnieszka Wachowska

W programie m.in.:

 • Najważniejsze aspekty prawnoautorskie oprogramowania dla deweloperów. Co każdy deweloper wiedzieć powinien?
 • Dokumenty biznesowe jako komunikaty w architekturze systemu IT
 • Dlaczego Data Science i Machine Learning nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem?
 • Big Data i sztuczna inteligencja w jednym domu, pod dachem największego polskiego ubezpieczyciela
 • Umiejętności miękkie w IT. Jak zbudować Twoją przewagę na rynku pracy?
 • Własna aplikacja Saas – samowiedza i pierwsza praktyka w IT
 • Praca w BI – czego się spodziewać

Czytaj dalej

Własność intelektualna w dobie zmian – innowacje, kreatywność, ochrona 

30 mar 2023 - 31 mar 2023
Uczestnicy:
Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki
dr Żaneta Zemła-Pacud

W programie:

 • Znaczenie prawa własności intelektualnej dla rozwoju gospodarczego
 • Kradzież własności intelektualnej – chroniczna choroba globalnej gospodarki
 • Zwalczanie handlu podróbkami za pośrednictwem internetu – rola poszczególnych uczestników rynku, wyzwania i dobre praktyki
 • Prawa wyłączne jako narzędzia gry konkurencyjnej
 • Standard „należytej staranności” w Rozporządzeniu o usługach cyfrowych a naruszenia praw własności intelektualnej
 • Zarządzanie strategią ochrony własności intelektualnej w firmie

Czytaj dalej

LegalTech Forum 2023

30 mar 2023
Uczestnicy:
Xawery Konarski
Prof. INP PAN dr hab. Grzegorz Sibiga

W programie:

 • Przyszłość zawodów prawniczych w kontekście rozwoju nowych technologii
 • Cyberbezpieczeństwo w kancelarii prawnej – kluczowe zjawiska 2023
 • Prawo nowych technologii w Polsce i w UE 2023 – nowe regulacje prawne

Czytaj dalej

Multiscreen Day 2023

29 mar 2023
Uczestnicy:
Arkadiusz Baran

W programie m.in.:

 • Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o addressable TV, ale boicie się zapytać. O integracji oferty TV, OTT i VoD w celu optymalizacji kampanii
 • Najnowsze trendy w prawie mediów, czyli o Lex Pilot, FAST TV i reklamach na platformach na gruncie DSA
 • Dotrzeć, zaangażować, policzyć – czy można efektywnie komunikować się z fanami esportu?
 • Czy streaming zabije kino?
 • Senior w fotelu, młodzi na TikToku: w pułapce stereotypów
 • Czy Generacja Alfa to gatunek charakteryzujący się unikalną dietą mediową?

Czytaj dalej

Umowy na korzystanie z oprogramowania w chmurze obliczeniowej

28 mar 2023
Uczestnicy:
Agnieszka Wachowska
Xawery Konarski

W ramach szkolenia eksperci z naszej kancelarii odpowiedzą m.in na pytania:

 • Jakie znaczenie mają regulacje wynikające z RODO na możliwość korzystania z rozwiązań z chmurowych?
 • Czy regulacje w zakresie cyberbezpieczeństwa stanowią barierę dla korzystania z rozwiązań chmurowych?
 • Czy podmioty publiczne są w jakimś zakresie ograniczone w korzystaniu z rozwiązań chmurowych?
 • Co warto sprawdzić zanim zawrze się umowę na korzystanie z oprogramowania w modelu SaaS?
 • Czy umowy na korzystanie z rozwiązań chmurowych można negocjować, a jeśli tak – to co w szczególności warto negocjować?
 • Jakie są główne ryzyka prawne wynikające ze standardowych postanowień regulaminów na świadczenie usług chmurowych?
 • Co powinno znaleźć się w umowie na korzystanie z oprogramowania w chmurze obliczeniowej?

Czytaj dalej

W programie m.in.:

 • DORA – nowe wyzwanie dla instytucji finansowych
 • Zarządzanie ryzykiem outsourcingu
 • Relacja dotychczasowych regulacji prawnych z przepisami rozporządzenia DORA
 • Odpowiedzialność podmiotów oraz zarządu oraz kadry kierowniczej za skutki naruszeń cyberbezpieczeństwa
 • Nowe podejście do testowania operacyjnej odporności cyfrowej

Czytaj dalej

Umowy na utrzymanie, serwis i rozwój systemów IT

21 mar 2023
Uczestnicy:
Agnieszka Wachowska
Marcin Ręgorowicz

W programie:

 • Umowa utrzymaniowa i rozwojowa – charakterystyka i jej podstawowe elementy
 • Istotne elementy umów serwisowych i rozwojowych
 • Prawa autorskie w umowach utrzymaniowych i rozwojowych
 • Odpowiedzialność w umowach utrzymaniowych

Czytaj dalej

Forum Gospodarczy TIME

14 mar 2023 - 15 mar 2023
Uczestnicy:
Xawery Konarski

W programie m.in.:

 • Droga do konkurencyjnej gospodarki 2030
 • Wykonalność polskich strategii gospodarczych
 • Zasady tworzenia i realizacji strategii cyfryzacji gospodarki
 • Strategie gospodarcze co zrobić aby je zrealizować?
 • Inwestycje w telekomunikacji
 • Cyberbezpieczeństwo infrastruktury
 • Internet Rzeczy jako czynnik przyśpieszenia gospodarczego
 • Cyfrowa transformacja sektora finansowego

Czytaj dalej

Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy IT

07 mar 2023
Uczestnicy:
Piotr Nepelski

Program:

 • Wdrożenie i serwis IT – jak uniknąć rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym
 • Orzecznictwo sądów powszechnych dotyczące sporów IT
 • Warianty postępowania zmierzające do realnego wykonania zobowiązania (umowy) – jakie Roszczenia
 • Warianty postępowania zmierzające do rozwiązania umowy – kiedy i na jakich zasadach od umowy może odstąpić Wykonawca i Zamawiający
 • Proceduralne sposoby rozwiązywania sporów dotyczących wdrożenia i serwisu IT

Czytaj dalej