Pliki cookies – aspekty techniczne, najnowsze orzecznictwo i wytyczne organów regulacyjnych

09 lut 2021

W 2020 r. organy krajowe poszczególnych państw Unii Europejskiej wydały szereg decyzji nakładających wysokie kary pieniężne za naruszenie przepisów o korzystaniu z cookies. W sprawach tych orzekał również Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz sądy krajowe. Podstawą materialnoprawną tych decyzji oraz orzeczeń były zarówno przepisy RODO, jak przepisy o e-Prywatności.

Podczas webinarium omówimy kwestie techniczne i prawne związane ze stosowaniem plików cookies w praktyce. W naszych prezentacjach uwzględnimy najnowsze decyzje i wytyczne organów nadzorczych, najistotniejsze orzecznictwo oraz projekt Prawa komunikacji elektronicznej.

Program:

Wstęp – Powitanie uczestników

Techniczne aspekty związane z plikami cookies – dr inż. Andrzej Kaczmarek

 • uporządkowanie terminologii dotyczącej plików cookies
 • omówienie technologii działających podobnie jak pliki cookies
 • rodzaje cookies
 • przepływy informacji w związku z działaniem plików cookies

Najważniejsze problemy prawne dotyczące korzystania z plików cookies na podstawie orzecznictwa, decyzji, oraz stanowisk organów nadzorczych – adw. Xawery Konarski

 • omówienie kluczowych wyroków TSUE dotyczących plików cookies
 • identyfikacja najważniejszych problemów prawnych dotyczących korzystania z plików cookies w świetle decyzji i wytycznych organów nadzorczych państw UE
 • elementy przesądzające o stwierdzeniu naruszenia przepisów i wysokości nakładanych kar na podstawie przepisów RODO i o e-Prywatności

Zasady dopuszczalnego korzystania z cookies – aktualny i przyszły stan prawny – r.pr. Dominika Nowak

 • Praktyczne omówienie kluczowych wytycznych organów nadzorczych – jak stosować pliki cookies zgodnie z przepisami?
 • Znaczenie prawne podziału na niezbędne, funkcjonalne i reklamowe cookies
 • O czym należy pamiętać wdrażając regulacje dotyczące plików cookies?
 • Regulacja cookies w projekcie Prawa komunikacji elektronicznej

Kompetencje Prezes UODO i Prezesa UKE oraz ich wykonywanie w sprawach stosowania cookies

– adw. dr hab. Grzegorz Sibiga

 • Kompetencje Prezesa UODO i Prezesa UKE w sprawach stosowania plików cookies – sankcje przewidziane za naruszenia przepisów
 • Czy może dojść do kolizji kompetencji Prezesa UODO i Prezesa UKE ?
 • Specyfika postępowań Prezesa UODO oraz Prezesa UKE.
 • Przykłady spraw dotyczących cookies

Zakończenie – sesja pytań i odpowiedzi

odwiedź stronę