Postanowienia umowne i realizacja kontraktów na rozwiązania IT

26 kwi 2023 - 27 kwi 2023

W programie:

  • Umowy wdrożeniowe na rozwiązania AI
  • Odpowiedzialność związana z outsourcingiem usług IT
  • Zabezpieczenie i przekazywanie praw autorskich do utworu
  • Najczęściej występujące konflikty między stronami umowy – przegląd orzecznictwa
  • Umowy utrzymaniowo-rozwojowe: serwis, SLA, rozwój systemów
  • Modele świadczenia usług chmurowych – case study najczęstszych problemów 
  • Rezygnacja z wdrożenia systemu i zakończenie umowy
  • Zakaz konkurencji i zabezpieczenie know-how w branży IT
odwiedź stronę