Postępowanie cywilne i gospodarcze – digitalizacja sądownictwa, aktualne i planowane regulacje prawne

12 kwi 2022 - 13 kwi 2022

W programie m.in:

  • Korespondencja sądowa według Ustawy o doręczeniach elektronicznych, Ustawy pocztowej  i Kodeksu postępowania cywilnego – Beata Matusiewicz
  • Prekluzja dowodowa w postępowaniu cywilnym i gospodarczym. Projektowane zmiany w zakresie procedury składania wniosków dowodowych
  • Dokonywanie zgłoszeń wierzytelności w postępowaniu upadłościowym do KRZ w praktyce
  • Organizacja postępowania i praktyczne aspekty rozprawy
odwiedź stronę