Postępowanie w sprawach własności intelektualnej. Czy potrzebne są nowe regulacje?

11 paź 2022
Pałac Staszica (budynek PAN), ul. Nowy Świat 72 , Warszawa

Celem konferencji jest ocena obecnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie spraw własności intelektualnej oraz przedstawienie proponowanych i dyskutowanych w środowisku prawniczym zmian. Pogłębiona analiza przepisów prawa i praktyki oraz znajomość rozwiązań w innych krajach umożliwi rozważenie, czy istnieje konieczność nowelizacji i wprowadzenia nowych instytucji.

odwiedź stronę