Problematyka umów wdrożeniowych na rozwiązania IT i AI

13 mar 2024 - 14 mar 2024
Online

Program:

  • Ramy regulacyjne dotyczące wykorzystania AI w biznesie – kluczowe problemy prawne
  • Odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane funkcjonowaniem Sztucznej Inteligencji – aspekty umowne i deliktowe
  • Umowy na rozwiązania IT vs. umowy na rozwiązania AI – umowa jako narzędzie zarządzania ryzykiem
  • Dane osobowe przetwarzane przez AI oraz ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how związanych z systemami AI
  • Analiza podobieństw i różnic w umowach na rozwiązania IT i AI
  • Kary umowne i inne konsekwencje w wyniku nienależytego wykonania umowy IT i AI
  • Oprogramowanie open source i oprogramowanie tworzone przez AI
  • Skutki rozwiązania umowy z perspektywy zamawiającego i dostawcy

Wydarzenie organizowane przez MMC Polska.

odwiedź stronę