Relacje z konsumentem – najnowsze i planowane zmiany prawne, kierunki rozwoju

12 paź 2022 - 13 paź 2022

W programie m.in.:

  • Ochrona konsumenta na gruncie prawa polskiego i unijnego: stan obecny i proponowane zmiany
  • Ochrona konsumenta a nowe technologie
  • Najnowsze decyzje Prezesa UOKiK w zakresie ochrony konsumentów
  • Nowe zasady ochrony konsumentów wprowadzone przez dyrektywę UE 2019/770 w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych
odwiedź stronę