Rzeczpospolita: Zarządzanie promocjami w branży retail. Techniki i strategie tworzenia efektywnych kampanii promocyjnych

13 lis 2016 - 14 lis 2016

W dniach 14-15 listopada 2016 r. w Warszawie odbędą się warsztaty „Zarządzenie promocjami w branży retail. Techniki i strategie tworzenia efektywnych kampanii promocyjnych”, których organizatorem jest Rzeczpospolita.

Podczas pierwszego dnia spotkania swoją prelekcję pt. „Prawo i promocje w branży retail – jak przygotować się do organizacji akcji promocyjnej i jak zminimalizować ryzyka prawne związane z jej prowadzeniem” wygłoszą  adw. Xawery Konarski i r. pr. Małgorzata Czerwińska.

Omówione zostaną m. in.:

  • Klasyfikacja akcji promocyjnych – jakie przepisy znajdują zastosowanie
  • Ograniczenia i wymogi prawne różnych rodzajów akcji promocyjnych – jak poruszać się w gąszczu przepisów i interpretacji podatkowych, aby zabezpieczyć organizatora, a jednocześnie zachować korzyści dla uczestników
  • Różne kanały marketingowego kontaktu z klientem (Internet, mailing, telemarketing, IVR etc.) – jak przetwarzać dane osobowe zgodnie z prawem
  • Profilowanie, monetyzacja danych, Big Data jako szczególne rodzaje przetwarzania informacji o klientach – kiedy i jak można ich dokonywać