Powrót

Seminarium naukowe: „Rekompensata publiczna – nowy środek skutecznej eliminacji niepożądanych zjawisk rynkowych przez Prezesa UOKiK?” Instytut Nauk Prawnych PAN

15 Cze 2016
Instytut Nauk Prawnych PAN zaprasza na seminarium naukowe pt. „Rekompensata publiczna – nowy środek skutecznej eliminacji niepożądanych zjawisk rynkowych przez Prezesa UOKiK?”, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2016 r. w Pałacu Staszica w Warszawie. Program wydarzenia:
  • wprowadzenie do dyskusji – dr Grzegorz Materna;
  • komentarze dotyczące problematyki seminarium: – dr hab. Paweł Podrecki (Katedra Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji UJ) oraz – dyr. Piotr Adamczewski (dyrektor Delegatury UOKiK w Bydgoszczy);
  • dyskusja.
Szczegółowe informacje o seminarium znajdują się na stronie Instytutu Nauk Prawnych PAN.
Maj