Powrót

Seminarium Urzędu Patentowego RP

09 Paź 2017 - 10 Paź 2017
Urząd Patentowy RP  zaprasza do udziału w bezpłatnych seminariach poświęconych naruszeniom praw własności intelektualnej. Wydarzenia organizowane we współpracy z Politechniką Warszawską odbędą się w dniach 9-10 października 2017 r. w Małej Auli Politechniki podczas XI Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2017. W dniu 10 października 2017 r. Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki podczas spotkania poświęconemu naruszeniom praw własności intelektualnej w teorii i praktyce, wygłosi prelekcję pt. „Mediacje i arbitraż w sporach o ochronę własności intelektualnej”. Szczegółowa informacja na temat spotkań dostępna jest na stronie Urzędu Patentowego RP.
Kwiecień