Skuteczne zastrzeganie tajemnicy przedsiębiorstwa w ofertach i innych dokumentach składanych w przetargu w oparciu o case study

19 sty 2022

W programie:

  • Zasada jawności w PZP.
  • Tajemnica przedsiębiorstwa w ustawie PZP oraz w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
  • Określenie przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu wymagań dotyczących zachowania poufnego charakteru informacji.
  • Zasady skutecznego oznaczania dokumentów i informacji jako poufnych w wersji elektronicznej i papierowej.
  • Jakie informacje w świetle orzecznictwa i stanów faktycznych konkretnych spraw mogą być objęte tajemnicą w oparciu o przykłady z praktyki?
  • Skuteczne wykazywanie i udowadnianie konieczności zastrzeżenia informacji jako poufnych w oparciu o przykłady z praktyki.
  • Jawność umów o wykonanie zamówienia publicznego w tym Jawny nowy centralny rejestr umów od lipca 2022 r.
odwiedź stronę