Śniadanie biznesowe. Odpowiedzialność za naruszenia bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych

20 kwi 2023

Jako Partner Strategiczny Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy zaprasza serdecznie członków PSPP oraz prawników przedsiębiorstw na śniadanie biznesowe z tematem przewodnim: Odpowiedzialność za naruszenia bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych: ​cyberbezpieczeństwo, ochrona danych osobowych. Wnioski dla działów prawnych w oparciu o studia przypadków

Podczas śniadania odbędą się panele tematyczne:

  • Odpowiedzialność zarządów, pracowników i dostawców IT za cyberataki i cyberincydenty w świetle obecnych i przyszłych regulacji prawnych z zakresu cyberbezpieczeństwa.
  • Ryzyka prawne dla przedsiębiorców w obszarze ochrony danych osobowych w systemach teleinformatycznych w świetle administracyjnych kar pieniężnych nakładanych przez organy nadzorcze.

Na spotkaniu uczestnicy dowiedzą się:

  • jak identyfikować potencjalne zagrożenia oraz jak opracować i wdrożyć odpowiednie procesy i polityki dotyczące cyberbezpieczeństwa i ochrony danych osobowych,
  • poznają procedury postępowania w przypadku naruszeń,
  • jakie są sankcje administracyjne i karno-prawne za naruszenie przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa i ochrony danych,
  • jak zapobiegać zagrożeniom i chronić przed konsekwencjami prawno-finansowymi,
  • uczestnicy spotkania zapoznają się też z przykładami realnych sytuacji, w których doszło do naruszenia cyberbezpieczeństwa lub ochrony danych osobowych.
odwiedź stronę