Spotkanie konsultacyjno-informacyjne: Prawo rozpowszechniania utworu w orzecznictwie TSUE i co z tego orzecznictwa wynika dla polskiej praktyki

21 lis 2017

Urząd Patentowy RP zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjno-informacyjnym, które poprowadzi Prof. dr hab. Elżbieta Traple.

Wykład pt. „Prawo rozpowszechniania utworu w orzecznictwie TSUE i co z tego orzecznictwa wynika dla polskiej praktyki” odbędzie się dn. 22 listopada 2017 r. (środa), w godz. 13:00-15:00, w siedzibie Urzędu Patentowego RP.

W ramach spotkania poruszone zostaną między innymi następujące zagadnienia:

• oferowanie i reklama jako elementy rozpowszechniania;
• terytorialne rozbicie czynności prowadzące do jednej czynności sprzedaży;
• sprzedaż a najem i umowa licencji w odniesieniu do egzemplarzy on line;
• rozpowszechnianie a jurysdykcja.
Szczegółowa informacja na temat spotkania oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie Urzędu Patentowego.