Powrót

Sympozjum naukowe: Ochrona znaków towarowych i wzorów przemysłowych w Unii Europejskiej

08 Cze 2017 - 09 Cze 2017
Urząd Patentowy RP zaprasza do wzięcia udziału w Sympozjum naukowym „Ochrona znaków towarowych i wzorów przemysłowych w Unii Europejskiej”, które odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2017 r. w Warszawie. W programie wydarzenia uwzględnione zostały m.in. zagadnienia: używanie znaku towarowego UE jako warunek utrzymania ochrony, europejska koncepcja rozmycia znaku towarowego, przekształcenie znaku towarowego w nazwę rodzajową lub cechę produktu, licencje znaków towarowych, umowy licencyjne i franszyzowe a prawo konkurencji, obrót znakami towarowymi w Chinach, forma i kształt – jak je skutecznie chronić, specyfika postępowania w sprawach o naruszenie praw do przestrzennych znaków towarowych, nowe przepisy dotyczące towarów w tranzycie jako kluczowy element unijnej reformy systemu znaków towarowych, tranzyt towarów w świetle orzecznictwa TSUE, zajęcie towarów podrobionych – doświadczenia chińskie. Podczas Sympozjum adwokat dr hab. Paweł Podrecki weźmie udział w panelu dyskusyjnym pn. „Licencje na znaki towarowe a umowy franczyzowe” oraz wygłosi prelekcję pt. „Umowy licencyjne i franczyzowe a prawo konkurencji”. Spotkanie kierowane jest do profesjonalistów z zakresu prawa własności przemysłowej, w szczególności do prawników oraz przedstawicieli świata nauki. Udział w Sympozjum jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, o rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowa informacja dostępna jest na stronie UPRP.
Maj