System zarządzania własnością intelektualną jako element polityki compliance

28 cze 2021

W ramach szkolenia zostaną przybliżone wszystkie elementy składające się na tworzenie i funkcjonowanie właściwej polityki zarządzania prawami własności intelektualnej w przedsiębiorstwie, począwszy od identyfikacji tych praw, przez ich nabycie i uzyskanie ochrony prawnej, a następnie korzystanie z nich oraz ich ochronę przed naruszeniami.

Program wydarzenia:

  • Identyfikacja własności intelektualnej w przedsiębiorstwie
  • Nabycie praw własności intelektualnej przez przedsiębiorcę
  • Zgłoszenie praw własności intelektualnej do ochrony
  • Zarządzanie prawami własności intelektualnej
odwiedź stronę