Powrót

Szkolenie: Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy IT

11 Cze 2019
W dniu 11 czerwca 2019 r. w Warszawie odbędzie się szkolenie pt. „Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy IT – co zrobić aby uniknąć sporu i jak się zachowywać w sytuacjach kolizyjnych pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym”. W programie wydarzenia przewidziane zostały m. in. następujące zagadnienia:
  • Wdrożenie i serwis IT – jak uniknąć rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym;
  • Warianty postępowania zmierzające do realnego wykonania zobowiązania (umowy) – jakie Roszczenia;
  • Warianty postępowania zmierzające do rozwiązania umowy – kiedy i na jakich zasadach od umowy może odstąpić Wykonawca i Zamawiający;
  • Proceduralne sposoby rozwiązywania sporów dotyczących wdrożenia i serwisu IT.
Z przyjemnością informujemy, że szkolenie poprowadzi Mec. Agnieszka Wachowska. Organizatorem spotkania jest Centrum Promocji Informatyki. Zapraszamy do udziału!
Kwiecień