Powrót

Szkolenie: Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy IT

02 Kwi 2019
Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. „Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy IT. Co zrobić aby uniknąć sporu i jak się zachowywać w sytuacjach kolizyjnych pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym”, które odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2019 r. w Warszawie. Projekty IT coraz częściej stają bardzo ryzykownymi, jeżeli chodzi o realizację zgodnie z umową, ze względu na równe czynniki. Szereg ryzyk związanych z realizacją projektów IT da się ograniczyć lub wyeliminować poprzez odpowiednie zapisy umowy, które zostaną przedstawione w ramach I części warsztatu. Podczas II i III części warsztatu zostaną omówione roszczenia przysługujące Wykonawcom i Zamawiającym, skutki prawne związane z ich kierowaniem do drugiej strony. Z przyjemnością informujemy, że szkolenie poprowadzi Mec. Agnieszka Wachowska. Szczegółowy program znajdą Państwo na stronie Centrum Promocji Informatyki.
Maj