Powrót

Szkolenie: Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy IT

21 Wrz 2016
Już 21 września 2016 r. adw. Xawery Konarski i r. pr. Agnieszka Wachowska poprowadzą szkolenie pt. „Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy IT – co zrobić aby uniknąć sporu i jak się zachować w sytuacjach kolizyjnych pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym”. Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest na stronie organizatora – Centrum Promocji Informatyki (CPI).
Maj