Szkolenie o ochronie danych osobowych (RODO) w IAB Polska

19 cze 2016

W dniu 4 maja 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało unijne Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). Zastąpi ono dotychczasową ustawę o ochronie danych osobowych, wpływ będzie miało również na regulację dotyczące prywatności, w tym w zakresie sposobu korzystania z cookies. Mimo, że przepisy RODO wchodzą w życie dopiero w dniu 25 maja 2018 r. warto zapoznać się z nimi już dzisiaj, szereg działań podjętych powinno zostać już bowiem przez firmy internetowe jeszcze przed tą datą.

W trakcie seminarium eksperci IAB Polska, adw. Xawery Konarski oraz adw. dr Grzegorz Sibiga z kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy omówią szczegółowo przepisy RODO z punktu widzenia konsekwencji prawnych dla branży internetowej. Poruszone zostaną takie zagadnienia jak:

 • zakres przedmiotowy, podmiotowy i terytorialny zastosowania RODO
 • istota i znaczenie prawne pseudonimizacji danych osobowych
 • sposoby i zasady legalnego pozyskiwania danych osobowych, w tym od osób małoletnich
 • szczególne uprawnienia podmiotów danych w zakresie:
  – prawa do bycia zapomnianym
  – przenoszalność danych
 • zasady dopuszczalnego profilowania danych
 • obowiązki w zakresie uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania (privacy by design), jak i eksploatacji (privacy by default) aplikacji bazodanowych
 • obowiązki w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych
 • status i zadania inspektora ochrony danych osobowych
 • zasady transferu danych osobowych do państwa trzeciego
 • sankcje administracyjne i karne za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

W trakcie seminarium, poza omówieniem postanowień RODO, przedstawione zostaną również przykłady zmian w działalności firm internetowych, spowodowanych wejściem w życie nowych przepisów (case study).

Rejestracja na szkolenie możliwa jest poprzez stronę IAB Polska: http://iab.org.pl/aktualnosci/szkolenie-o-ochronie-danych-osobowych-rodo-w-iab-polska/