Szkolenie: Prawne aspekty cyberbezpieczeństwa

25 lut 2021 godz. 09:30 - 14:30

Zapraszamy do udziału w szkoleniu online pt. „Prawne aspekty cyberbezpieczeństwa”, którego organizatorem jest Centrum Promocji Informatyki.

Celem szkolenia jest nakreślenie ram prawnych i obowiązków wynikających z przedstawionych regulacji dla podmiotów zobowiązanych, w tym operatorów usług kluczowych, dostawców usług cyfrowych i podmiotów administracji publicznej. Warsztat skupi się również na kwestiach regulacji tych zagadnień w umowach z dostawcami IT – nakreślone zostaną kluczowe postanowienia, które powinny zostać wprowadzone do umów, a także konsekwencje ich braku, zwłaszcza w obszarze odpowiedzialności i rozwiązywania umów. Ostatni blok zagadnień dotyczyć będzie odpowiedzialności karnej, administracyjnej i cywilnej w obszarze cyberbezpieczeństwa.

 

odwiedź stronę