Powrót

Szkolenie: Prawne aspekty cyberbezpieczeństwa

25 lut 2021
Zapraszamy do udziału w szkoleniu online pt. "Prawne aspekty cyberbezpieczeństwa", którego organizatorem jest Centrum Promocji Informatyki. Celem szkolenia jest nakreślenie ram prawnych i obowiązków wynikających z przedstawionych regulacji dla podmiotów zobowiązanych, w tym operatorów usług kluczowych, dostawców usług cyfrowych i podmiotów administracji publicznej. Warsztat skupi się również na kwestiach regulacji tych zagadnień w umowach z dostawcami IT – nakreślone zostaną kluczowe postanowienia, które powinny zostać wprowadzone do umów, a także konsekwencje ich braku, zwłaszcza w obszarze odpowiedzialności i rozwiązywania umów. Ostatni blok zagadnień dotyczyć będzie odpowiedzialności karnej, administracyjnej i cywilnej w obszarze cyberbezpieczeństwa.  
grudzień