Powrót

Szkolenie: Umowy na korzystanie z oprogramowania w chmurze obliczeniowej

30 Maj 2019
W dniu 30 maja 2019 r. odbędzie się szkolenie pt. „Umowy na korzystanie z oprogramowania w chmurze obliczeniowej – wyzwania, ryzyka i praktyczne aspekty zawierania i negocjowania umów na cloud computing”, którego organizatorem jest Centrum Promocji Informatyki. Celem wydarzenia jest kompleksowe przedstawienie problematyki prawnej projektów chmury obliczeniowej. Prelegenci przedstawią aktualne orzecznictwo sądów polskich, zagranicznych oraz TSUE, istotne dla chmury regulacje prawne, a także stanowiska organów regulacyjnych. Podczas spotkania zostaną szczegółowo omówione zagadnienia takie jak:
  • Jakie znaczenie mają regulacje wynikające z RODO na możliwość korzystania z rozwiązań z chmurowych?
  • Czy regulacje w zakresie cyberbezpieczeństwa stanowią barierę dla korzystania z rozwiązań chmurowych?
  • Czy podmioty publiczne są w jakimś zakresie ograniczone w korzystaniu z rozwiązań chmurowych?
  • Co warto sprawdzić zanim zawrze się umowę na korzystanie z oprogramowania w modelu SaaS?
  • Czy umowy na korzystanie z rozwiązań chmurowych można negocjować, a jeśli tak – to co w szczególności warto negocjować?
  • Jakie są główne ryzyka prawne wynikające ze standardowych postanowień regulaminów na świadczenie usług chmurowych?
  • Co powinno znaleźć się w umowie na korzystanie z oprogramowania w chmurze obliczeniowej?
Szkolenie poprowadzą nasi eksperci: Mec. Xawery Konarski i Mec. Agnieszka Wachowska. Więcej informacji na temat wydarzenia dostępnych jest na stronie organizatora. Zapraszamy do udziału!
Maj