Powrót

Szkolenie: Umowy na utrzymanie, serwis i rozwój systemów IT – najlepsze praktyki i sporne kwestie

18 Lut 2020
18 lutego 2020 r. w Warszawie odbędzie się szkolenie pt. „Umowy na utrzymanie, serwis i rozwój systemów IT – najlepsze praktyki i sporne kwestie”. Do wynegocjowania postanowień oraz zarządzania realizacją umów na utrzymanie, serwis oraz rozwój systemu IT często nie przykłada się niestety tak dużej wagi i znaczenia jak do umów wdrożeniowych dotyczących systemów IT. Tymczasem umowy te są kluczowe dla zapewnienia sprawnego działania organizacji, pochłaniają one również większą część budżetów IT. Umowy utrzymaniowe mają również przeważnie charakter umów wieloletnich, tym istotniejsze jest więc odpowiednie określenie w nich zadań i podziału odpowiedzialności pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą.
Zapraszamy do udziału w spotkaniu, które poprowadzi r.pr. Agnieszka Wachowska. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Promocji Informatyki.
Maj