Szkolenie: Wdrożenie lub audyt systemów compliance jako zabezpieczenie spółki przed ryzykiem odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych w perspektywie nowej ustawy

18 lut 2020

Wedle ostatnich doniesień ustawa nowelizującą ustawę o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary już niedługo ma zostać uchwalona. Wprowadza ona istotnie szersze podstawy odpowiedzialności spółki oraz powiększa katalog możliwych sankcji zwiększając tym samym ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej.  W świetle powyższego wzrasta znaczenie procedur compliance stosowanych w przedsiębiorstwie. Zapoznanie się z projektem ustawy przed jego uchwaleniem pozwoli na szybszą reakcję organizacyjną w ramach spółki celem ograniczenia niebezpieczeństwa dla działalności operacyjnej.

W dniu 19 lutego 2020 r. w Warszawie odbędzie się szkolenie pt. „Wdrożenie lub audyt systemów compliance jako zabezpieczenie spółki przed ryzykiem odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych w perspektywie nowej ustawy”, którego organizatorem jest Centrum Promocji Informatyki.

W trakcie spotkania poruszone zostaną m. in. takie zagadnienia jak:

  • podstawowe założenia projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
  • zakres odpowiedzialności podmiotu zbiorowego – spółki
  • omówienie sankcji przewidzianych w projekcie ustawy
  • znaczenie systemów zgodności (compliance) w projekcie ustawy

Szkolenie poprowadzi adw. Wojciech Kulis, Partner.

Rejestracja na wydarzenie możliwa jest poprzez stronę Centrum Promocji Informatyki.

Zapraszamy do udziału!