Powrót

Szkolenie: Wymagania prawne związane ze stosowaniem Komunikatu UKNF z 23 stycznia 2020 r. dotyczącego przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej

20 Paź 2020
20 października zapraszamy serdecznie na szkolenie pt. Wymagania prawne związane ze stosowaniem Komunikatu UKNF z 23 stycznia 2020 r. dotyczącego przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej Spotkanie, na zaproszenie organizatora, Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, poprowadzi prof. UEK Jan Byrski, PhD hab. oraz adw. Henryk Hoser. W agendzie spotkania m. in: I. Wprowadzenie do korzystania z usług w chmurze: ▪ outsourcing chmury w rozumieniu UKNF a prawo wa stanowione ▪ informacje prawnie chronione i ich ujawnianie ▪ relacje na linii broker – TU II. Klasyfikacja i ocena informacji oraz proces szacowania ryzyka: ▪ klasyfikacja i ocena informacji ▪ szacowanie ryzyka ▪ zagadnienia multicloud III. Wymagania związane z przetwarzaniem informacji w chmurze:▪ obowiązek zapewniania kompetencji ▪ wymogi prawne dotyczące umowy z dostawcą usług ▪ problematyka prawa właściwego umowy ▪ plan przetwarzania informacji ▪ wymogi dotyczące dostawców usług ▪ obowiązek szyfrowania informacji ▪ monitorowanie środowiska przetwarzania informacji i dokumentowanie działań IV. Notyfikacja do UKNF przetwarzania/ zamiaru przetwarzania informacji w chmurze: ▪ forma powiadomienia KNF ▪ sposób wypełnienia kwestionariusza Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia oraz formularz zapisu znajdą Państwo na stronie: https://polbrokers.pl/aktualne-szkolenie//
Maj