Szkolenie: Zamówienia publiczne w świetle nowej ustawy PZP ze szczególnym uwzględnieniem rynku IT

01 mar 2021

Zapraszany na szkolenie pt. „Zamówienia publiczne w świetle nowej ustawy PZP ze szczególnym uwzględnieniem rynku IT”, którego organizatorem jest Centrum Promocji Informatyki.

W programie szkolenia:

 • Umowy – klauzule obowiązkowe i niedozwolone.
 • Postępowanie koncyliacyjne.
 • Zmiana umowy zgodnie z nowym PZP.
 • Ogłoszenie o wykonaniu umowy i raport z jej wykonania.
 • Progi kwotowe stosowania ustawy – nowy próg bagatelności.
 • Kształtowanie OPZ w kontekście kryteriów równoważności.
 • Tryb podstawowy.
 • Konkurs dla rynku IT.
 • Wykluczenie – wybrane zagadnienia w tym nowe oblicze self-cleaning.
 • Elektronizacja zamówień publicznych od 1.01.2021 w tym case study na podstawie dotychczasowych doświadczeń.
 • Nowe przesłanki odrzucenia oferty.
 • Nowe przesłanki unieważnienia postępowania.
 • Środki ochrony prawnej.
odwiedź stronę