Targi World Food Warsaw 2018

09 kwi 2018 - 11 kwi 2018

W dniach 10-12 kwietnia 2018 r. odbyły się Targi WorldFood Warsaw, które są corocznym najważniejszym wydarzeniem krajowym poświęconym sektorowi spożywczemu – od produkcji aż po wyrób końcowy i jego sprzedaż. Wystawcy Targów reprezentują takie gałęzie jak: żywność organiczna i ekologiczna, produkty premium, wyroby cukiernicze i piekarnicze, suplementy diety, owoce i warzywa, napoje alkoholowe i bezalkoholowe, mięso i ryby, dodatki do żywności, a także technologia żywności, czy jej transport.

Dr Joanna Uchańska wystąpiła podczas wydarzenia jako ekspert bloku dotyczącego sektora NutraFood pod patronatem Krajowej Rady Suplementów i Odżywek (KRSiO), której jest członkiem oraz European Federation of Associations of Health Product Manufacturers (EHPM). W trakcie swojego wystąpienia dr Joanna Uchańska omówiła najważniejsze postępowania oraz działania Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie reklamy suplementów diety. Na początku zreferowała najważniejsze cele, które ma spełniać reklama i działalność marketingowa, w szczególności na rynku suplementów diety. Następnie przypomniała, w jaki sposób należy się reklamować, aby nie narazić się na działania kontrolne Prezesa UOKiK, który stoi m.in. na straży interesu publicznego i weryfikuje, czy konkretna reklama nie wprowadza klientów w błąd, a przez to nie narusza zbiorowych interesów konsumentów. Opowiedziała także o najważniejszych instrumentach (twardych i miękkich), które ma Prezes UOKiK, prowadząc swoje działania. Następnie przeszła do zreferowania najważniejszych postępowań w sprawie reklamy suplementów diety (w sprawie Neomag Cardio i Neomag Forte – decyzja z dnia 13 lipca 2011 r., RPZ-61/5/11/AR; w sprawie RenoPuren Zatoki Hot i RenoPuren Zatoki Junior – decyzja z dnia 12 października 2017 r., DOIK 5/2017; w sprawie w sprawie Chela Mag B6 – decyzja z dnia 23 lutego 2017 r., RBG – 1/2017; w sprawie w sprawie Pneumolan i Pneumolan Plus – decyzja z dnia 14 kwietnia 2017 r., DDK – 1/2017; w sprawie Magmisi – decyzja z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie suplementu diety Magmisie, RGB-10/2017; w sprawie Green Magma). Ważnym elementem wystąpienia była prezentacja danych Inspekcji Handlowej dotyczące kontroli jakości suplementów diety w zakresie oznakowania, w tym zgodności składu faktycznego ze składem deklarowanym na opakowaniu. Na końcu podsumowała najważniejsze wynikające z przepisów i orzecznictwa zasady reklamowania suplementów diety.

Liczba ubiegłorocznych postępowań w sprawie reklamy suplementów diety przed Prezesem UOKiK oraz toczące się niedawno prace legislacyjne nad uregulowaniem tego segmentu reklamy świadczą o wadze tego tematu. Ma to także związek z corocznym wzrostem branży suplementów diety i żywności organicznej.

Osoby zainteresowane powyższą tematyką zapraszamy do śledzenia bloga Kancelarii, gdzie na bieżąco informujemy o kolejnych ważnych działaniach w tej branży.