Umowy IT – aspekty prawne i praktyczne

31 maj 2023

W programie:

  • Jak przygotować dobrą umowę IT? – zmieniające się podejście do wdrożeń i umów wdrożeniowych
  • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – dobre praktyki w zakresie postanowień umownych
  • Cyberbezpieczeństwo w umowach IT
  • Wynagrodzenie w umowach IT oraz waloryzacja wynagrodzenia w umowach IT
  • Prawo autorskie w umowach IT: pola eksploatacji przy przeniesieniu majątkowych praw autorskich i przy udzieleniu licencji – praktyki w umowach IT
  • Ochrona danych osobowych w projektach IT oraz w związku ze świadczeniem usług serwisowych
  • Spory dotyczące wdrożeń IT – studium najczęstszych spraw spornych i przegląd orzeczeń w sprawach IT
  • Umowy IT w obrocie międzynarodowym
odwiedź stronę