Umowy na korzystanie z oprogramowania w chmurze obliczeniowej

20 gru 2022
Celem wydarzenia jest kompleksowe przedstawienie problematyki prawnej projektów chmury obliczeniowej. Prelegenci przedstawią aktualne orzecznictwo sądów polskich, zagranicznych oraz TSUE, istotne dla chmury regulacje prawne, a także stanowiska organów regulacyjnych. Podczas spotkania zostaną szczegółowo omówione następujące zagadnienia:
  • jakie znaczenie mają regulacje wynikające z RODO na możliwość korzystania z rozwiązań z chmurowych?
  • czy regulacje w zakresie cyberbezpieczeństwa stanowią barierę dla korzystania z rozwiązań chmurowych?
  • czy podmioty publiczne są w jakimś zakresie ograniczone w korzystaniu z rozwiązań chmurowych?
  • co warto sprawdzić zanim zawrze się umowę na korzystanie z oprogramowania w modelu SaaS?
  • czy umowy na korzystanie z rozwiązań chmurowych można negocjować, a jeśli tak – to co w szczególności warto negocjować?
  • jakie są główne ryzyka prawne wynikające ze standardowych postanowień regulaminów na świadczenie usług chmurowych?
  • co powinno znaleźć się w umowie na korzystanie z oprogramowania w chmurze obliczeniowej?
odwiedź stronę